Privacy Policy

Version 2.1 - 28 czerwiec 2019 r.

Polityka prywatności firmy Fitch

najważniejsze informacje

Data ostatniej aktualizacji: 28 czerwiec 2019 r.

W przypadku korzystania ze strony internetowej, aplikacji mobilnej lub innej usługi cyfrowej („Usługa cyfrowa“) obsługiwanej lub należącej do Fitch Group, Inc. lub jej spółek zależnych, wymienionych tutaj („my”, „nasz" lub „Fitch") lub interakcji z nimi, my i strony trzecie uzyskujemy osobiste i inne informacje na temat Użytkownika. W tej części najważniejszych informacji przedstawiamy przegląd naszych zasad ochrony prywatności związanych z Usługami cyfrowymi. Należy zapoznać się z naszą pełną Polityką prywatności poniżej, aby uzyskać szczegółowe wyjaśnienie naszych praktyk.

Usługi cyfrowe, w tym artykuły, sprawozdania, rozwiązania, szkolenia oraz inne produkty i usługi udostępniane za pośrednictwem Usług cyfrowych (zwane łącznie „Materiałami"), są udostępniane w celach informacyjnych i badawczych i są przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych. Należy pamiętać, że dostęp do niektórych Usług cyfrowych może wymagać subskrypcji, np. usługi premium Fitch Connect, i może podlegać dodatkowym warunkom.

Jakie informacje otrzymujemy

 • Informacje, które Użytkownik dostarcza lub które gromadzimy bezpośrednio od niego podczas korzystania z Usług cyfrowych, w tym podczas tworzenia konta, wypełniania formularza lub subskrybowania listy mailingowej. Może to obejmować dane kontaktowe lub demograficzne.

  • Niektóre Usługi cyfrowe lub Materiały mogą wymagać opłaty za dostęp. Informacje o płatnościach wykorzystujemy do ograniczonych celów przetwarzania transakcji, zapewnienia żądanej usługi lub informacji oraz w celu ochrony naszych praw lub praw innych osób.

 • Użytkownik podaje nam informacje o innych osobach, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby kontaktowej, z którą Użytkownik chce podzielić się Materiałami lub imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe pracownika, dla którego kupuje on szkolenie.

 • Informacje gromadzone w sposób zautomatyzowany, takie jak pliki cookie lub podobne narzędzia. Może to obejmować informacje o urządzeniu i przeglądarce Użytkownika, w tym adres IP lub identyfikatory reklamowe urządzenia mobilnego, a także informacje o sposobie korzystania, interakcji i reagowania na Usługi cyfrowe przez Użytkownika i inne podmioty. Gromadzenie to może mieć miejsce podczas korzystania z Usługi cyfrowej lub podczas działania Usługi cyfrowej w tle na urządzeniu Użytkownika.

 • Informacje, które uzyskujemy z innych źródeł, takich jak organizatorzy imprez, dostawcy danych, partnerzy biznesowi i platformy mediów społecznościowych.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.


W jaki sposób wykorzystujemy uzyskane informacje

 • W celu przetwarzania żądań Użytkowników i dostarczanie im Usług cyfrowych, w tym w celu dostosowywania i ulepszania Usług cyfrowych lub Materiałów oraz przedstawiania rekomendacji.

 • W celu poznania użytkowników Usług cyfrowych i Materiałów oraz analizy interakcji Użytkownika i innych osób z Usługami cyfrowymi i reakcji na nie.

 • Do komunikowania się z Użytkownikiem, w tym do wysyłania komunikatów marketingowych i promocyjnych.

 • Dla celów reklamowych i marketingowych.

 • W celu ochrony naszych praw i praw innych osób.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.


W jaki sposób udostępniamy informacje

 • W ramach rodziny firm Fitch.

 • Usługodawcom, którzy świadczą usługi lub obsługują transakcje w naszym imieniu.

 • W odniesieniu do subskrypcji korporacyjnych, członkostw i/lub innych usług, organizacji, która nabyła usługi, subskrypcję i/lub członkostwo.

 • Partnerom biznesowym.

 • W stosownych przypadkach profesjonalnym organom ds. nauczania, edukacji i/lub organom egzaminacyjnym.

 • Innym stronom, gdy jest to wymagane przez prawo lub niezbędne do ochrony naszych praw, a także w kontekście transakcji korporacyjnych.

 • Za zgodą Użytkownika lub w inny sposób zgodnie z jego poleceniem.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.


Dostępne opcje, w tym opcje rezygnacji

 • Użytkownik może podjąć działania w celu ograniczenia wykorzystywania jego danych do celów reklamy opartej na zainteresowaniach w przeglądarce lub urządzeniu mobilnym. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.fitch.group/pl/cookie-policy.

 • Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji marketingowych lub promocyjnych wiadomości e-mail, klikając łącze „Rezygnacja" znajdujące się w naszych wiadomościach e-mail lub, w przypadku niektórych usług cyfrowych, logując się na swoje< konto i dostosowując swoje preferencje.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.


Informacje dodatkowe

 • W celu ochrony informacji przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem stosujemy różne technologie i procedury bezpieczeństwa.

 • Agencja Fitch świadczy Usługi cyfrowe na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych. Informacje mogą być przetwarzane i przechowywane w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach.

 • Usługi cyfrowe nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 13 roku życia.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.


Skontaktuj się z nami

W przypadku pytań dotyczących Polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem privacy@thefitchgroup.com.


POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY FITCH

Data ostatniej aktualizacji: 29 marca 2019 r.

 1. Wprowadzenie

 2. Jakie informacje otrzymujemy

 3. W jaki sposób wykorzystujemy uzyskane informacje

 4. W jaki sposób udostępniamy informacje

 5. Dostępne opcje, w tym opcje rezygnacji

 6. Dodatkowe informacje dla mieszkańców stanu Kalifornia i dziennikarzy

 7. Jak chronimy dane osobowe Użytkownika?

 8. Odwiedzający spoza Stanów Zjednoczonych

 9. Prawa do ochrony prywatności dzieci

 10. Witryny internetowe, aplikacje mobilne lub inne usługi podmiotów zewnętrznych

 11. Rozstrzyganie sporów

 12. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

 13. Skontaktuj się z nami

Powiązane polityki:

Warunki użytkowania Fitch Group, Inc. („Warunki użytkowania") na stronie https://www.fitch.group/pl/terms-of-use

Polityka plików cookie Fitch Group, Inc. („Polityka plików cookie") dostępna na stronie https://www.fitch.group/pl/cookie-policy

1. WPROWADZENIE

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do strony internetowej, aplikacji mobilnej lub innej usługi cyfrowej („Usługa cyfrowa“) łączącej się z niniejszą Polityką prywatności i będącej własnością lub obsługiwanej przez Fitch Group, Inc. lub jej spółki zależne wymienione poniżej („my”, „nasz" lub „Fitch").

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób agencja Fitch gromadzi i przetwarza dane osobowe o Użytkowniku, w jaki sposób wykorzystujemy i chronimy te informacje oraz prawa Użytkownika.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje wyłącznie praktyki agencji Fitch w zakresie ochrony prywatności i nie obejmuje praktyk innych firm. Usługi cyfrowe, w tym artykuły, sprawozdania, rozwiązania oraz inne produkty i usługi udostępniane za pośrednictwem Usług cyfrowych (zwane łącznie „Materiałami"), są udostępniane w celach informacyjnych i badawczych i są przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych.

Należy pamiętać, że dostęp do niektórych Usług cyfrowych może wymagać subskrypcji, np. usługi premium Fitch Connect, i może podlegać dodatkowym warunkom. Należy pamiętać, że w zależności od Usługi cyfrowej lub Materiałów, z którymi Użytkownik ma do czynienia, mogą być uzyskiwane różne rodzaje danych (np. agencja Fitch może uzyskiwać informacje dotyczące kwalifikacji i poświadczeń przy składaniu wniosku o certyfikację za pośrednictwem usługi Fitch Learning Digital Service). W przypadku, gdy praktyki dotyczące danej Usługi cyfrowej różnią się od praktyk ogólnych, jest to wyraźnie wskazane.

2. JAKIE INFORMACJE OTRZYMUJEMY

W toku korzystania przez Użytkownika z Usługi cyfrowej otrzymujemy różnego rodzaju informacje związane z Użytkownikiem i korzystaniem przez niego z Usługi cyfrowej lub Materiałów. Dane te obejmują informacje bezpośrednio identyfikujące Użytkownika, takie jak imię i nazwisko, stanowisko lub dane kontaktowe, a także informacje, takie jak identyfikatory internetowe lub dane na poziomie plików cookie, które mogą pośrednio identyfikować Użytkownika. Informacje, które uzyskujemy, zasadniczo składają się z informacji (1) przekazanych nam przez Użytkownika lub bezpośrednio od niego zebranych, (2) przekazanych przez Użytkownika na temat innych osób, (3) automatycznie zebranych na temat interakcji Użytkownika z Usługami cyfrowymi lub Materiałami oraz (4) informacji uzyskanych z innych źródeł, jak opisano poniżej.

A. Informacje, które otrzymujemy bezpośrednio od Użytkownika

Agencja Fitch prosi o podanie informacji na temat Użytkownika w toku jego korzystania z Usług cyfrowych, w tym podczas tworzenia konta, wypełniania formularza lub subskrybowania listy mailingowej. W przypadku nieprzekazania żądanych informacji korzystanie z niektórych funkcji może być niemożliwe.

Informacje, które Użytkownik nam przekazuje lub które otrzymujemy bezpośrednio od niego, obejmują szczegóły, takie jak:

 • Dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres e-mail, stanowisko, nazwa firmy).

 • Informacje demograficzne i dotyczące zainteresowań (np. region, sektor przemysłu, preferowany język, tematy będące przedmiotem zainteresowań).

 • Informacje o płatnościach za zakupy dokonane za pośrednictwem Usług cyfrowych (np. numer karty płatniczej, data ważności i informacje o rozliczeniach). Informacje te są wykorzystywane do ograniczonych celów przetwarzania transakcji, dostarczania Materiałów oraz ochrony naszych praw lub praw innych osób.

 • Informacje, którymi się z nami Użytkownik dzieli (np. przy składaniu zapytania za pośrednictwem formularza online w Usłudze cyfrowej).

 • Informacje o transakcjach i działalności (np. żądania, wyszukiwanie lub zamówienia).

 • W przypadku zgłoszenia się Użytkownika na kurs realizowany przez Fitch Learning możemy poprosić go o dalsze szczegóły. Informacje te są wykorzystywane w celu oceny kwalifikacji do udziału w kursie i mogą obejmować:

  • wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

  • datę urodzenia;

  • informacje podane przez Użytkownika w jego oświadczeniu osobistym i inne informacje, które Użytkownik nam udostępni na poparcie swojego zgłoszenia na kurs.

B. Informacje dostarczane przez Użytkownika na temat innych osób

Użytkownik może dostarczyć informacje na temat innych osób, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby kontaktowej, której Użytkownik chce udostępnić nasze raporty, lub imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe pracownika, dla którego kupuje on szkolenie. Nie należy podawać nam informacji na temat innych osób, o ile Użytkownik nie jest do tego upoważniony lub nie posiada na to zgody. Wykorzystamy informacje dotyczące tych osób do celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

C. Informacje zbierane automatycznie

Usługi cyfrowe automatycznie rejestrują niektóre informacje o wizytach w Usługach cyfrowych, takie jak liczba i częstotliwość odwiedzających, informacje techniczne o przeglądarkach i urządzeniach używanych do uzyskania dostępu do Usług cyfrowych oraz informacje o awariach lub innych kwestiach technicznych. Ponadto, zgodnie z wyrażonymi przez Użytkownika preferencjami, my i strony trzecie automatycznie gromadzimy pewne informacje za pośrednictwem plików cookie i podobnych narzędzi (zwanych łącznie „plikami cookie i podobnymi technologiami") na temat aktywności Użytkownika w Usługach cyfrowych w miarę upływu czasu, a także w witrynach internetowych, aplikacjach i innych mediach stron trzecich. Niektóre pliki cookie i podobne technologie przypisują lub gromadzą unikalne identyfikatory plików cookie lub inne identyfikatory powiązane z przeglądarką lub urządzeniem Użytkownika. Pliki cookie i podobne technologie mogą gromadzić informacje podczas korzystania przez Użytkownika z Usług cyfrowych lub podczas ich działania w tle w urządzeniu. Więcej informacji na temat plików cookie i podobnych technologii wykorzystywanych w Usługach cyfrowych, w tym na temat sposobu zarządzania preferencjami Użytkownika, znajduje się w Polityce plików cookie.

Informacje gromadzone automatycznie obejmują następujące elementy:

 • Informacje o komputerze, urządzeniu, przeglądarce i systemie operacyjnym (np. typ, model lub wersja).

 • Adres protokołu internetowego (IP), który jest używany do uzyskania informacji o ogólnym obszarze geograficznym Użytkownika (np. miasta i kraju).

 • Identyfikatory urządzeń.

 • Informacje o interakcjach Użytkownika z Usługami cyfrowymi, w tym o przeglądaniu i kliknięciach, które odzwierciedlają Materiały, do których Użytkownik uzyskał dostęp, które kliknął lub które przeglądał.

 • Informacje o sposobie korzystania z Usług cyfrowych, w tym szczegółowe informacje o witrynach internetowych lub aplikacjach odwiedzanych bezpośrednio przed lub po uzyskaniu dostępu do Usługi cyfrowej.

 • Informacje demograficzne i dotyczące zainteresowań (np. region, sektor przemysłu, preferowany język, tematy będące przedmiotem zainteresowań).

 • Informacje o interakcjach Użytkownika z wiadomościami e-mail i innymi wiadomościami, na przykład dotyczące tego, czy Użytkownik otworzył lub przesłał dalej wiadomość e-mail, czy też kliknął łącza zawarte w wiadomości e-mail.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania ze środków automatycznych w kontekście reklamy opartej na zainteresowaniach i jak można ograniczyć śledzenie, należy zapoznać się z Polityką plików cookie.

D. Informacje, które uzyskujemy z innych źródeł

Agencja Fitch otrzymuje z innych źródeł informacje o Użytkowniku, które mogą być łączone z informacjami uzyskanymi o Użytkowniku w wyniku interakcji Użytkownika z Usługami cyfrowymi lub Materiałami. Na przykład otrzymujemy dane od:

 • Organizatorów imprez branżowych. Gromadzimy informacje od organizatorów imprez i konferencji, w których Użytkownik bierz udział, z zastrzeżeniem praktyk ich udostępniania odpowiednich organizatorów imprez.

 • Zewnętrznych dostawców danych, takich jak agregatorzy danych, sprzedawcy danych, publiczne bazy danych i partnerzy biznesowi. Dostawcy ci dostarczają nam informacji demograficznych, informacji o organizacji Użytkownika i innych informacji, które pomagają nam poznać Użytkownika oraz innych użytkowników Usług cyfrowych.

 • Organizacji Użytkownika lub innych osób w jego organizacji, jeśli jest on upoważniony do uzyskania dostępu do Usług cyfrowych i/lub Materiałów za pośrednictwem konta firmowego.

 • Operatorów witryn innych firm, platform lub innych urządzeń i technologii, gdy Użytkownik wchodzi w interakcję z Materiałami na tych kanałach i platformach.

 • Platform mediów społecznościowych i podobnych usług („Platformy mediów społecznościowych"). Pozyskujemy informacje z Platform mediów społecznościowych, takich jak LinkedIn, przy tym informacje takie mogą obejmować nazwę użytkownika, identyfikator użytkownika, dane demograficzne i inne informacje, zgodnie z ustawieniami i zasadami ochrony prywatności określonymi przez odpowiednią Platformę mediów społecznościowych.

Kategoriami informacji, które zbieramy na temat Użytkownika z innych źródeł, są jego dane osobowe (na przykład imię i nazwisko oraz data urodzenia) oraz dane kontaktowe (takie jak numer telefonu, adres e-mail, adres pocztowy lub numer telefonu komórkowego).

3. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY UZYSKANE INFORMACJE

Agencja Fitch wykorzystuje uzyskane informacje w celu:

 1. Dostarczania Usług cyfrowych. Te usługi obejmują:

 • przetwarzanie zapytań Użytkownika dotyczących Usług cyfrowych i Materiałów;

 • zapewnienie obsługi klienta lub wsparcia technicznego;

 • dostosowywanie Usług cyfrowych i Materiałów do potrzeb Użytkownika, przedstawianie rekomendacji i poprawianie jakości Usług cyfrowych oraz ogólnego odbioru wykorzystania ich przez Użytkownika, w tym poprzez zachowanie preferencji Użytkownika lub optymalizację prezentacji Usług cyfrowych i Materiałów w zależności od branży lub zainteresowań Użytkownika, a także w odniesieniu do przeglądarki lub urządzenia używanego w celu uzyskania dostępu do Usług cyfrowych;

 • utrzymanie, eksploatację, ulepszanie i rozwijanie Usług cyfrowych, Materiałów i innych produktów i usług agencji Fitch w zakresie technologii cyfrowych;

 • poznanie użytkowników Usług cyfrowych oraz analizę interakcji i reakcji Użytkownika i innych osób na Usługi cyfrowe i Materiały, w tym poprzez pomiar i optymalizację wykorzystania, niezawodności i wydajności, prowadzenie badań rynku, przeprowadzanie analiz oraz wspieranie naszej działalności (np. w celach księgowych, audytowych, finansowych, prawnych lub innych).

 1. Komunikacji z Użytkownikiem. Działanie to obejmuje:

 • Wysyłanie do Użytkownika Materiałów, o które wnioskował lub które naszym zdaniem mogą być dla niego interesujące.

 • Wysyłanie wiadomości informacyjnych o Usługach cyfrowych (np. w celu potwierdzenia dostępu Użytkownika do odpowiednich Materiałów lub powiadomienia o zmianach w Usłudze cyfrowej).

 • Dostarczanie wiadomości o charakterze marketingowym lub promocyjnym.

 • Odpowiadanie na pytania lub prośby Użytkownika.

 • Dostarczanie ankiet dotyczących Usług cyfrowych.

 1. Do celów reklamowych i marketingowych, w tym reklamy opartej na zainteresowaniach. Działanie to obejmuje:

 • Opracowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych i marketingowych, promocji i ofert, w tym dotyczących Usług cyfrowych, Materiałów i innych produktów, usług lub inicjatyw agencji Fitch, oraz zarządzanie nimi.

 • Łączenie różnych urządzeń. W przypadku uzyskania dostępu do Usług cyfrowych z wielu przeglądarek lub urządzeń, my, nasi dostawcy usług i osoby trzecie mogą próbować nawiązać połączenie pomiędzy różnymi przeglądarkami i urządzeniami używanymi w celu uzyskania dostępu do Usług cyfrowych. Pomaga nam to w zapewnieniu bezproblemowego korzystania z przeglądarek i urządzeń, z których korzysta Użytkownik, a także w udostępnianiu mu odpowiednich Materiałów.

 • Reklama oparta na zainteresowaniach (znana również jako reklama celowana lub spersonalizowana) jest reklamą opartą na zainteresowaniach Użytkownika wywnioskowanych z jego działalności w miarę upływu czasu w Usługach cyfrowych i usługach online świadczonych przez strony trzecie, jak również z innych informacji. Reklamy oparte na zainteresowaniach składają się z reklam tekstowych, obrazów, animacji lub filmów wideo i są wyświetlane na podstawie różnych czynników, w tym w zależności od kontekstu witryny lub aplikacji, w której się pojawiają (np. sport lub sekcja podróżnicza), informacji, które Użytkownik podał operatorowi strony lub aplikacji (np. gdy zakładał konto), jego działań na stronie lub aplikacji (np. przeglądane strony, wyszukiwania i informacje, takie jak dane demograficzne, kliknięte reklamy) oraz informacje, takie, jak dane demograficzne, zainteresowania oraz informacje na temat gospodarstwa domowego Użytkownika.

  • Zgodnie z preferencjami Użytkownika, my, nasi usługodawcy i osoby trzecie używamy środków automatycznych, w tym plików cookie i podobnych technologii w Usługach cyfrowych oraz na stronach internetowych, aplikacjach i innych nośnikach stron trzecich w celu (a) gromadzenia informacji dla celów reklamy opartej na zainteresowaniach lub (b) wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na wykorzystanie plików cookie i podobnych technologii w Usługach cyfrowych, w celu wspierania reklamy opartej na zainteresowaniach może zostać przypisany do przeglądarki lub urządzenia użytkownika unikalny identyfikator.

  • Informacje o Użytkowniku, w tym jego dane osobowe, do celów reklamowych opartych na zainteresowaniach wykorzystujemy zarówno w trybie online, jak i offline. Gromadzimy informacje, które uzyskujemy, aby stworzyć grupy docelowe, które z największym prawdopodobieństwem zareagują na reklamy w oparciu o dane demograficzne, zainteresowania lub informacje o gospodarstwie domowym.

  • Reklamy oparte na zainteresowaniach mogą być wyświetlane Użytkownikowi przez podmioty zewnętrzne, takie jak sieci reklamowe lub wymiany.

  • Można podjąć pewne kroki w celu ograniczenia zbierania informacji przez pliki cookie i podobne technologie oraz wykorzystania informacji do celów reklamowych opartych na zainteresowaniach. Kroki te różnią się w zależności od środowiska aplikacji internetowych i mobilnych, a także od przeglądarki i urządzenia. Więcej informacji na temat tych wyborów można znaleźć w Polityce plików cookie.

 1. Ochrony naszych praw lub praw innych osób. Ochrona ta obejmuje:

 • Wykrywanie, zapobieganie i reagowanie na oszustwa lub potencjalnie nielegalne działania, niewłaściwe korzystanie z Usług cyfrowych, naruszenie własności intelektualnej lub inne naruszenia prawa, niniejszej Polityki prywatności, naszych Warunków użytkowania lub innych zasad agencji Fitch.

 • Przeprowadzanie audytów, ocen i testów lub rozwiązywanie problemów.

 • Tworzenie kopii zapasowych naszych systemów (w tym w celu odzyskiwania danych w przypadku awarii) i zwiększanie ogólnego bezpieczeństwa Usług cyfrowych.

 • Przestrzeganie i egzekwowanie obowiązujących wymogów prawnych (w tym procesów prawnych, takich jak decyzje sądowe, nakazy, dochodzenia regulacyjne lub wezwania do sądu) i/lub wypełnianie zobowiązań umownych.

PODSTAWY PRAWNE WYKORZYSTANIA INFORMACJI

Musimy mieć podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Podstawą prawną może być:

 • Wypełnianie naszych zobowiązań umownych wobec Użytkownika, gdy wykorzystujemy informacje o nim w celu dostarczenia mu Usług cyfrowych lub zapewnienia dostępu do Materiałów lub subskrypcji Materiałów. Na przykład przy zakupie u nas subskrypcji konieczne będzie przetworzenie danych dotyczących płatności i danych kontaktowych w celu potwierdzenia i udostępnienia subskrypcji. Podobnie w przypadku rejestracji przez Użytkownika w aplikacji mobilnej będziemy musieli przetworzyć dane rejestracyjne Użytkownika, abyśmy mogli skonfigurować jego konto i zapewnić mu odpowiednie usługi. Niezapewnienie informacji może uniemożliwić lub opóźnić wypełnienie zobowiązań umownych.

 • Przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych, gdy wykorzystujemy informacje o Użytkowniku do ochrony naszych praw lub praw innych osób oraz gdy dzielimy się informacjami o Użytkowniku z innymi stronami, gdy jest to wymagane przez prawo lub gdy jest to konieczne do ochrony naszych praw. Jesteśmy zobowiązani do gromadzenia pewnych informacji od Użytkownika podczas przetwarzania płatności subskrypcyjnych z powodów podatkowych lub z przyczyn związanych ze sprawozdawczością finansową. Analogicznie, lokalne prawo podatkowe często wymaga od nas przechowywania informacji o uczestnikach konkursu lub promocji dla celów audytu i opodatkowania.

 • Realizacja naszych uzasadnionych interesów, gdy wykorzystujemy dane Użytkownika do świadczenia Usług cyfrowych, komunikowania się z Użytkownikiem oraz w celach reklamowych i marketingowych, w tym w reklamie opartej na zainteresowaniach lub gdy udostępniamy dane Użytkownika naszym oddziałom i filiom, w kontekście transakcji korporacyjnej lub naszym partnerom biznesowym, platformom mediów społecznościowych i reklamodawcom. Nasze uzasadnione interesy obejmują ulepszanie Usług cyfrowych, naszych produktów i usług, zrozumienie sposobu interakcji Użytkownika z naszymi Usługami cyfrowymi i publikacjami, zdobywanie wiedzy w celu opracowywania nowych produktów i usług oraz dostosowywanie Usług cyfrowych poprzez uczynienie ich bardziej przydatnymi i interesującymi dla Użytkownika i innych. Przetwarzając dane osobowe w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów, wprowadzamy zabezpieczenia, które pomagają zapewnić należyte poszanowanie prywatności Użytkownika.

 • Uzyskamy zgodę Użytkownika na gromadzenie i wykorzystywanie określonych typów danych osobowych, gdy będzie to wymagane przez prawo (na przykład w związku z udostępnianiem danych osobowych stronom trzecim w celu prowadzenia przez nie własnych działań marketingowych). Jeśli poprosimy Użytkownika o zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, może on wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pomocą danych podanych na końcu niniejszej Polityki prywatności.

Informacje na temat korzystania przez nas z plików cookie i podobnych technologii

Nasze Usługi cyfrowe wykorzystują pliki cookie i podobne technologie w celu świadczenia naszych usług, zrozumienia, w jaki sposób nasze usługi są wykorzystywane, a także w celach reklamowych, zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w niniejszej Polityce prywatności. Więcej informacji na temat typów plików cookie i podobnych technologii, z których korzystamy, dlaczego ich używamy oraz w jaki sposób można egzekwować przysługujące Użytkownikowi wybory, można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

4. W JAKI SPOSÓB udostępniamy informacje

Agencja Fitch udostępnia informacje, które otrzymuje:

A. Podmiotom stowarzyszonym i spółkom zależnym. Na przykład możemy udostępniać informacje o użytkowniku w ramach rodziny firm Fitch, a także historię przeglądania i subskrypcji na naszej stronie internetowej innym firmom Fitch w celach marketingowych i związanych z wewnętrzną sprawozdawczością. Lista firm Fitch, którym możemy udostępniać dane użytkownika, jest dostępna tutaj.

B. Subskrybentom korporacyjnym. W odniesieniu do subskrypcji lub członkostw korporacyjnych udostępniamy dane użytkownika organizacji, która wykupiła subskrypcję lub członkostwo.

C. Wydawcom szkoleń/certyfikacji. W przypadkach, gdy ma to zastosowanie do produktów lub usług uzyskanych za pośrednictwem Usług cyfrowych, udostępniamy dane Użytkownika profesjonalnym instytucjom dydaktycznym, edukacyjnym i/lub egzaminacyjnym.

D. Usługodawcom. W związku z funkcjonowaniem Usług cyfrowych i dostarczaniem Materiałów angażujemy różne strony trzecie do świadczenia usług lub obsługi transakcji w naszym imieniu. Usługodawcy ci wykorzystują informacje, które im przekazujemy, gdy jest to konieczne lub właściwe dla świadczenia przez nich usług.

E. Dostawcom usług reklamowych i marketingowych. Możemy przekazywać informacje o Użytkowniku podmiotom, które tworzą, dostarczają i oceniają nasze kampanie reklamowe lub marketingowe.

F. Partnerom biznesowym. Możemy dzielić się informacjami o Użytkowniku z partnerami biznesowymi, na przykład podczas zarządzania konferencją lub kursem, organizowania seminarium internetowego we współpracy z partnerem branżowym lub wydawania wspólnej publikacji.

G. Platformom społecznościowym. W przypadku interakcji z widgetami mediów społecznościowych w Usługach cyfrowych lub udostępniania Materiałów za pomocą przycisków udostępniania w mediach społecznościowych platformy mediów społecznościowych mogą gromadzić informacje. Agencja Fitch nie kontroluje udostępniania tych informacji i nie ponosi odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony prywatności stosowane w ramach platform społecznościowych, z którymi Użytkownik wchodzi w interakcje.

H. Innym podmiotom, gdy jest to wymagane przez prawo lub konieczne do ochrony naszych praw. Udostępniamy informacje o użytkowniku, jeśli i kiedy uważamy, że jest to konieczne i właściwe w celu ochrony, egzekwowania lub obrony naszych praw, prywatności lub bezpieczeństwa naszych pracowników, użytkowników Usług cyfrowych lub innych osób fizycznych i podmiotów lub przestrzegania bądź egzekwowania obowiązującego prawa lub postępowania sądowego, w tym odpowiadania na nakazy sądowe, dochodzenia regulacyjne, wezwania do sądu i inne prośby władz publicznych i rządowych.

I. Na potrzeby transakcji korporacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do przekazania wszelkich posiadanych przez nas informacji o Użytkowniku w celu rozpatrzenia, wynegocjowania lub sfinalizowania sprzedaży lub przekazania całości lub części naszej działalności lub aktywów stronie trzeciej, na przykład w przypadku fuzji, przejęcia lub innej formy zbycia, lub w związku z reorganizacją, rozwiązaniem lub likwidacją w przypadku bankructwa.

J. Za zgodą Użytkownika lub w inny sposób zgodnie z jego poleceniem. Ponadto udostępniamy informacje o Użytkowniku stronom trzecim, gdy Użytkownik wyraża na to zgodę lub prosi o ich udostępnienie.

Ponieważ działamy w ramach globalnej działalności gospodarczej, odbiorcy, o których mowa powyżej, będą czasami zlokalizowani poza jurysdykcją, w której Użytkownik się znajduje (lub w której świadczymy Usługi cyfrowe). Więcej informacji na ten temat znajduje się w poniższej sekcji „Międzynarodowy transfer danych".

PRAWA UŻYTKOWNIKA W ODNIESIENIU DO DANYCH OSOBOWYCH

W pewnych okolicznościach Użytkownik ma prawo dostępu lub sprzeciwu wobec wykorzystania przechowywanych na jego temat danych osobowych (w tym w odniesieniu do marketingu bezpośredniego i reklamy opartej na zainteresowaniach). Użytkownik może również poprosić nas o sprostowanie, aktualizację, usunięcie, ograniczenie lub udostępnienie jego danych w formacie nadającym się do wykorzystania w innej firmie. Takie wnioski podlegają obowiązującemu prawu.

Zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu uaktualnienia lub poprawienia danych, jeśli ulegną one zmianie lub jeśli dane osobowe, które posiadamy na temat Użytkownika, są niedokładne.

Aby omówić te prawa lub skorzystać z nich, prosimy o kontakt z nami z wykorzystaniem danych podanych poniżej w sekcji „Kontakt". W razie potrzeby skontaktujemy się z Użytkownikiem w celu uwzględnienia jego wniosków.

5. DOSTĘPNE OPCJE, W TYM OPCJE REZYGNACJI

Rezygnacja z działań marketingu bezpośredniego

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości e-mail o charakterze marketingowym lub promocyjnym, klikając łącza rezygnacji z subskrypcji lub łącza do „Centrum Preferencji" zawarte w takich wiadomościach. W zależności od używanej Usługi cyfrowej Użytkownik może również zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail o charakterze marketingowym lub promocyjnym, logując się na swoje konto i zarządzając preferencjami dotyczącymi wiadomości e-mail. Należy pamiętać, że w przypadku rezygnacji z otrzymywania marketingowych lub promocyjnych wiadomości e-mail nadal będziemy wysyłać do użytkownika wiadomości transakcyjne lub inne wiadomości związane z korzystaniem przez niego z Usług cyfrowych lub Materiałów (np. w celu potwierdzenia dostępu do odpowiednich Materiałów, poinformowania użytkownika o zmianach w Usłudze cyfrowej lub w odpowiedzi na prośbę o odzyskanie hasła). Można zwrócić się do nas z prośbą o zaprzestanie wysyłania bezpośredniej korespondencji marketingowej poprzez wysłanie powiadomienia pocztą elektroniczną na adres privacy@thefitchgroup.com

6. DODATKOWE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW STANU KALIFORNIA I DZIENNIKARZY

Mechanizm Do Not Track (zakaz śledzenia)

Agencja Fitch nie podejmuje obecnie żadnych działań w celu reagowania na sygnały DNT (Do Not Track) z przeglądarek, ponieważ obecnie nie opracowano jednolitych standardów reagowania na takie sygnały.

Agencja Fitch otrzymuje informacje o użytkowniku od zewnętrznych dostawców medialnych baz danych. Dostawcy ci dostarczają nam informacji, w tym danych kontaktowych, organizacji biznesowej oraz informacji o zasięgu, abyśmy mogli wysyłać do użytkownika treści agencji Fitch odzwierciedlające jego zainteresowania.

7. W JAKI SPOSÓB CHRONIMY I PRZECHOWUJEMY INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU

W celu ochrony informacji przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem agencja Fitch wykorzystuje różne technologie i procedury bezpieczeństwa. Należy jednak pamiętać, że żadne środki bezpieczeństwa nie są doskonałe ani niemożliwe do złamania. W związku z tym, choć podejmujemy rozsądne wysiłki w celu ochrony danych osobowych, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych. Rejestrując konto w Usługach cyfrowych, Użytkownik pozostaje odpowiedzialny za przechowywanie hasła w bezpiecznym miejscu. Nie należy udostępniać swoich danych logowania innym osobom.

Będziemy przechowywać dane osobowe Użytkownika tak długo, jak długo będziemy utrzymywać z nim relacje. Po zakończeniu naszych relacji z użytkownikiem zachowamy jego dane osobowe przez okres, który umożliwi nam:

 • prowadzenie rejestrów biznesowych do celów analizy, zrozumienia trendów rynkowych i/lub celów audytowych oraz w celu udoskonalenia naszych Usług cyfrowych;

 • przestrzeganie wymogów dotyczących przechowywania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub innymi stosownymi wymogami prawnymi i regulacyjnymi;

 • obronę, ustanowienie, wykonywanie lub wnoszenie wszelkich istniejących lub potencjalnych roszczeń prawnych;

 • wykrywanie oszustw i zapobieganie im;

 • rozpatrywanie wszelkich skarg dotyczących Usług cyfrowych, naszych produktów i usług;

Dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, gdy nie będą już potrzebne do tych celów. Jeśli istnieją jakiekolwiek informacje, których z przyczyn technicznych nie będziemy w stanie usunąć z naszych systemów, wprowadzimy odpowiednie środki zapobiegające dalszemu przetwarzaniu lub wykorzystywaniu tych danych.

8. Odwiedzający spoza Stanów Zjednoczonych

Agencja Fitch świadczy Usługi cyfrowe na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych. Wszelkie informacje uzyskane o Użytkowniku w związku z korzystaniem przez niego z Usług cyfrowych mogą być przetwarzane i przechowywane w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Przepisy prawa tych krajów mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak w kraju pochodzenia Użytkownika.

Przekazując dane osobowe Użytkownika z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Zjednoczonego Królestwa lub Szwajcarii do kraju nienależącego do EOG, agencja Fitch stosuje jeden lub więcej z następujących mechanizmów prawnych: standardowe klauzule umowne lub zgoda Użytkownika.

Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowanych przez nas zabezpieczeń, prosimy o skontaktowanie się z nami za pośrednictwem danych wymienionych na końcu niniejszego zawiadomienia.

9. PRAWA DO OCHRONY PRYWATNOŚCI DZIECI

Usługi cyfrowe nie są przeznaczone dla dzieci, zwłaszcza tych, które nie ukończyły 13 roku życia, i nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia.

10. WITRYNY INTERNETOWE, APLIKACJE MOBILNE LUB INNE USŁUGI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności stosowane w witrynach internetowych nieobsługiwanych przez agencję Fitch, aplikacjach mobilnych lub innych usługach i kanałach, a także zachęcamy do zapoznania się z zasadami ochrony prywatności lub zawiadomieniami publikowanymi przez odpowiednie podmioty zewnętrzne.

11. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Wszelkie spory dotyczące Usług cyfrowych (w tym wykorzystanie przez nas danych osobowych użytkownika) będą rozstrzygane zgodnie z postanowieniami dotyczącymi rozstrzygania sporów zawartymi w Warunkach użytkowania Usług cyfrowych, które regulują korzystanie przez Użytkownika z Usług cyfrowych. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług cyfrowych należy poświęcić kilka minut na zapoznanie się z Warunkami użytkowania Usług cyfrowych.

12. ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Okresowo będziemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach ochrony prywatności lub obowiązujących przepisów prawa. Zgodnie z obowiązującym prawem możemy dokonać takich zmian bez uprzedniego powiadomienia. Uaktualnioną wersję opublikujemy w odpowiednich Usługach cyfrowych i wskażemy w górnej części Polityki prywatności, kiedy została ona ostatnio zaktualizowana. Korzystanie przez użytkownika z Usług cyfrowych będzie podlegać aktualnej wersji Polityki prywatności. W przypadku, gdy zmiany niniejszej Polityki prywatności mają zasadniczy wpływ na charakter przetwarzania danych lub w inny sposób mają istotny wpływ na Użytkownika i gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, poinformujemy o tym Użytkownika z wyprzedzeniem, aby mógł on skorzystać ze swoich praw (np. sprzeciwić się przetwarzaniu danych).

13. KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem privacy@thefitchgroup.com.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem privacy@thefitchgroup.com.

Jednostka firmy Fitch odpowiedzialna za Usługi cyfrowe, z których Użytkownik korzysta lub do których ma dostęp, jest administratorem danych odpowiedzialnym za dane osobowe gromadzone i przetwarzane w związku z tą Usługą cyfrową. Poniżej wymienieni zostali odpowiedni administratorzy danych i świadczone przez nich Usługi cyfrowe wraz z ich danymi teleadresowymi.

 

ODDZIAŁ USŁUGA CYFROWA DANE KONTAKTOWE
Fitch Ratings, Inc. www.fitchratings.com privacy@thefitchgroup.com
Fitch Solutions, Inc. www.fitchsolutions.com privacy@thefitchgroup.com
  www.fitchconnect.com  
Fitch Learning Ltd. www.fitchlearning.com privacy@thefitchgroup.com
  www.fitchexamprep.com  
  www.cqf.com  
  www.cqfinstitute.org  
  Fitch Learning Mobile  
  Fitch Learning Cognition  
  IMC: Are You Ready?  
Business Monitor International Ltd. www.bmiresearch.com privacy@thefitchgroup.com
Fitch (Hong Kong) Limited www.fitchratings.com privacy@thefitchgroup.com
Fitch Australia PTY. Limited www.fitchratings.com privacy@thefitchgroup.com
Fitch Centroamerica, S.A. (Guatemala) www.fitchratings.com privacy@thefitchgroup.com
Fitch Centroamerica, S.A. (Panama) www.fitchratings.com privacy@thefitchgroup.com
Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada www.fitchratings.com privacy@thefitchgroup.com
Fitch Costa Rica Calificadora de Riesgo, S.A. www.fitchratings.com privacy@thefitchgroup.com
Fitch Deutschland GMBH www.fitchratings.com privacy@thefitchgroup.com
Fitch France www.fitchratings.com privacy@thefitchgroup.com
Fitch Holding S.A. www.fitchratings.com privacy@thefitchgroup.com
Fitch India Services Private Limited www.fitchratings.com privacy@thefitchgroup.com
Fitch Italia S.P.A. www.fitchratings.com privacy@thefitchgroup.com
Fitch Mexico S.A. de C.V. www.fitchratings.com privacy@thefitchgroup.com
Fitch North Africa S.A. (Tunisia) www.fitchratings.com privacy@thefitchgroup.com
Fitch Polska S.A. www.fitchratings.com privacy@thefitchgroup.com
Fitch Ratings (Beijing) Limited www.fitchratings.com privacy@thefitchgroup.com
Fitch Ratings (Thailand) Ltd www.fitchratings.com privacy@thefitchgroup.com
Fitch Ratings Brasil LTDA www.fitchratings.com privacy@thefitchgroup.com
Fitch Ratings CIS Limited www.fitchratings.com privacy@thefitchgroup.com
Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadorda de Valores www.fitchratings.com privacy@thefitchgroup.com
Fitch Ratings España, S.A.U. www.fitchratings.com privacy@thefitchgroup.com
Fitch Ratings Japan Limited www.fitchratings.com privacy@thefitchgroup.com
Fitch Ratings Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.S. www.fitchratings.com privacy@thefitchgroup.com
Fitch Ratings Lanka Limited www.fitchratings.com privacy@thefitchgroup.com
Fitch Ratings Limited www.fitchratings.com privacy@thefitchgroup.com
Fitch Ratings Singapore Pte Ltd www.fitchratings.com privacy@thefitchgroup.com
Fitch Republica Dominicana S.R.L. www.fitchratings.com privacy@thefitchgroup.com
Fitch Solutions Asia Pte Ltd www.fitchsolutions.com privacy@thefitchgroup.com
Fitch Solutions Deutschland GMBH www.fitchsolutions.com privacy@thefitchgroup.com
Fitch Solutions Limited www.fitchsolutions.com privacy@thefitchgroup.com
Fitch Southern Africa (Pty) Limited www.fitchratings.com privacy@thefitchgroup.com
Fitch Venezuela, Sociedad Calificadora de Riesgo, S.A. www.fitchratings.com privacy@thefitchgroup.com
FIX SCR SA www.fitchratings.com privacy@thefitchgroup.com
FIX SCR Uruguay Calificadora De Riesgo SA www.fitchratings.com privacy@thefitchgroup.com
Inter Arab Rating Company S.A.E. www.fitchratings.com privacy@thefitchgroup.com
PT Fitch Ratings Indonesia www.fitchratings.com privacy@thefitchgroup.com
RAM Holdings www.fitchratings.com privacy@thefitchgroup.com